Pilelygaard København

Pilelygaard København er en ny skole beliggende i Brønshøj i København. Vi har etableret os i store, moderne og lækre lokaler, der danner rammen om skolen med to afdelinger på separate etager.

Vi er blandt vinderne af det 18 kommuner store udbud på dagbehandlingsområdet, hvor vi tilbyder pladser i 2 kategorier til byens børn og unge. Børn der har behov for skolegang og behandling, der er bedst varetaget i specialiseret, trygge miljøer. Hos os er personalet veluddannet og erfarent. Stemningen er god og omsorgen for vores elever let at få øje på. Vi er et tilbud båret på værdier.

Vi fokuserer på trivslen, troværdigheden og har altid opmærksomhed på fremgang for eleverne personligt, socialt og fagligt.


Pilelygaard 1. Sal

På Pilelygaard Københavns 1. sal har vi hyggelige og trygge rammer til de elever, der har brug for et støttende, roligt og fleksibelt undervisningsmiljø. Skolen har altid fokus på den enkelte elevs særlige behov og på at udfolde elevernes ressourcer via støtte. Vi tilbyder en relationsfokuseret undervisnings- og behandlingstilgang. Afdelingens psykolog indgår både i planlægningen af skoleforløbet sammen med lærere og pædagoger, samt i samtaler med elever og forældre.

  • Alle elever har ressourcer og kompetencer, ofte skal de bare findes frem igen. Derfor vægter vi altid samarbejdet med eleven meget højt. Tillid, ligeværdighed og respekt er nøgleordene for en positiv udvikling.
  • Eleverne på afdelingen kan have mangeartede udfordringer, der kræver helt forskellig hjælp og støtte. Men fælles for alle eleverne er behovet for et roligt og rummeligt skolemiljø, med troværdige voksne, der både støtter i deres sociale og skolastiske udvikling.
  • Eleverne har ofte flere nederlag bag sig og ringe tiltro til skolesystemet, der kræver en helt særlig indsats fra personalet at bryde.
  • Vi bruger nærmiljøet, skoletjenester, rejser og ture ud af huset som en fast del af både undervisning og behandlingen. Vi ser det som helt vitalt, at eleverne også udfordres og integreres i det omliggende samfund, som de skal være en del af. Målet er altid, at eleverne når deres fulde potentiale både skolemæssigt, socialt og behandlingsmæssigt, så de kan komme styrket tilbage i folkeskolen og fungere selvstændigt i deres eget liv.

Pilelygaard 2. Sal

På Pilelygaard Københavns 2. sal har vi luft, plads og albuerum til de elever, der har behov for at kunne bevæge sig, trække sig og lave aktiviteter i grupper. Vi har skabt et rum, hvor der er overskud til forskellighed. Hvor der er plads til den enkeltes unikke forudsætninger og behov

  • Eleverne trives og lærer ofte bedst ved, at der er plads til at kunne rejse sig og bevæge sig, for derefter at komme tilbage, når de er klar.
  • Elevernes opmærksomhed og adfærd kan være en udfordring i et ordinært klasselokale med mange elever, men hos os findes der rum, personale, tid og plads til at eleverne kan finde sig selv. De kan tilegne sig de unikke strategier, der hjælper dem til at finde vejen frem i skolesystemet, deres eget liv og i verden rundt om dem.
  • Vi arbejder i afdelingen med fokus på at lære at lære, lære at være i grupper, men også i at mestre skolegang, konfliktløsning og det sociale fællesskabs mange udfordringer. Ofte bruger vi byens rum. Vi kører på landet, til vandet eller er på Volden – hvor undervisningen møder elevernes forudsætninger for læring i aktivitet, dialog og i trygge rammer.

Kontakt & Visitation

Hvis du tænker, at Pilelygaard København kan være det rigtige sted I søger efter, så tøv ikke med at kontakte Bo eller Mads:

Henvendelser kan ske til visitation@pilelygaard.dk
eller telefonisk til:


contact img
Chefpsykolog
Bo Hedegaard Jacobsen
Visitator, afdeling 2. sal.

phonelink_ring +45 28 87 26 70
contact img
Psykolog
Mads F. Klemmensen
Visitator, afdeling 1. sal.

phonelink_ring +45 25 88 22 32