Tilgang og Behandling

Undervisning
Pilelygaard har et højt ambitionsniveau i forhold til den faglige udvikling hos eleven. Vi følger de givne retningslinjer fra undervisningsministeriet og tilbyder fuldt skema. Skolen er bevidst om, at nogle af vores elever vil have meget indgribende problematikker, der vanskeliggør indlæringen. Med små klasser, en høj voksennormering og et meget støttende miljø i klassen differentierer Pilelygaard undervisningen og opviser ret gode resultater.

Undervisningen i grundfagene dansk, matematik og engelsk – samt fysik – tilbydes som almindelig klasseundervisning. Eleverne har egne arbejdsstationer og mulighed for fællesundervisning. Fag som natur/teknik, kristendom, historie mv. lægges ud til temaundervisning. Der tilbydes således undervisningsforløb med et overordnet tema, hvorunder der integreres forskellige fag. Disse tværfaglige forløb tilbydes ofte i mere alternative undervisningsformer. Der kan være tale om udflugter, foredrag, gruppearbejde, praktiske aktiviteter og andet.
Der skal fremhæves, at Pilelygaard følger undervisningsministeriets opfordring om stor vægt på integrationen af IT i undervisningen. Der benyttes Smart Boards i undervisningen og alle elever har deres egen computer.Behandling
Pilelygaard er en heldagsskole, hvor eleverne kan være i skole i 9 timer om dagen. Konceptet muliggør en helt særlig intensiv behandlingsindsats, hvor interventionen fylder en stor del af elevens hverdag. Vi betragter arbejdet med diagnoserne som anvisende, i forhold til hvordan man udvikler og hæver elevens funktionsniveau. Vores samarbejde med psykiatrien er tæt, og vi interesserer os for de psykologiske metoder, der bærer en evidens i behandlingen af de forskellige problematikker. Derfor er vi overvejende kognitive i vores metodevalg, når der gælder den terapeutiske tilgang – men eklektiske og holistiske i vores tænkning vedrørende individet. Den behandlingsmæssige indsats fordeler sig som følger:


comment
Individuel terapeutisk indsats:
Psykologen har samtaleterapi med den enkelte elev. Mulighed for støttende samtaler eller egentlig forløb med et særligt sigte.search
Miljøterapeutisk og relationel Indsats:
En kontinuerlig terapeutisk tilgang til eleven gennem dagen med social guidning, støtte til at falde ind i strukturen, meningsfuldt samvær med voksne, rammesætning og udvikling gennem samtale med rollemodeller.

lightbulb_outline
Faglig tilegnelse:
Et sigte på at eleven tilegner sig coping-strategier og får succesoplevelser i den faglige formidling. Særligt fokus på at eleven lærer at mestre færdigheder – både skolastiske og praktiske.


people
Adfærdsprogrammer:
Deltagelse i programmer der har til formål at udvikle forståelsen af social praksis. Vi benytter både evidensbaserede adfærdsregulerende programmer, som rammer bredt, og individuelt tilrettelagte programmer, som vi selv udvikler til mere specifikke indsatser.


face
Familieindsats:
Tilbud om psykoedukation, en høj grad af forældrekontakt, en vagttelefon og i visse tilfælde muligheder for særlig hjælp – hvis det kan være afgørende for elevens udvikling.
Ernæring og Motion
Pilelygaard har fokus på at tilbyde sund mad og motion til eleverne. Eleverne tilbydes morgenmad, frokost og eftermiddagsfrugt på skolen. Eleverne er selv med til at tilberede den varme mad, som serveres til frokost med en voksen. De er med til at planlægge måltidet og til at handle. Der arbejdes både med de elever, der har tendens til at spise mere, end de har brug for – og dem der spiser for lidt.
Ved at have en ret omfattende palet af fritidstilbud, vil elever på Pilelygaard generelt være fysisk aktive. Eleverne kan ikke konsekvent nægte fysisk udfoldelse, med mindre der er medicinske årsager, der taler imod det.Samarbejdspartnere
Pilelygaard har stort fokus på at bruge lokalmiljøet og netværke med en række erhvervskontakter. Det er medvirkende til at sikre, at skolen bliver den bedst mulige foranstaltning, og vores elever introduceres til samfundet omkring dem. Følgende er vores samarbejdspartnere eksternt:


Behandlingsskolerne:
Herfra modtager vi elever til en mere indgribende foranstaltning og overskriver fra Pilelygaard til en mindre indgribende foranstaltning

ADHD-klinikken Bispebjerg:
Psykiatrisk udredning og medicinkontrol

Psykiatrisk ambulatorium og konsulent:
Mulighed for medicinkontrol og justeringer.

Ressourcecenteret Holbæk:
PPR ydelser – tilsyn – visitation

U&U Holbæk:
Udannelsesvejledning

Skovvejens skole:
Eksamensafholder for Pilely Gård

Søgaarden:
Dagbehandlingsskole & STU

Brugsen Undløse


Gocard centeret Amager

Køge svømmeland

Moto Cross Svebølle

Rodahl stilladser

KP Multibyg

Rødovre Bowling

Fitness World

Collebelvedere: Gæstgiveri Italien

Kings College London: Forskning

Child Study Center, NYU: Forskning og Innovation